Formy współpracy

Kancelaria Piekarski & Partnerzy świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.  Ze względu na zróżnicowane oczekiwania naszych Klientów podyktowane zarówno formą prowadzenia działalności, strukturą oraz rodzajem spraw, koniecznym jest zapewnienie różnych  form współpracy pomiędzy Kancelarią a Klientem. Mając na uwadze jak najlepszy interes naszych Klientów i powinność rzetelnej obsługi świadczonej ze strony Kancelarii proponujemy następujące formy współpracy:

 • stała obsługa prawna,

 • jednorazowego zlecenia,

 • usługi świadczone na odległość,

 • zastępstwa przed sądami  powszechnymi i administracyjnymi.

W ramach stałej obsługi prawnej, usługi mogą być świadczone w formie:

 • doraźnych konsultacji  telefonicznych,

 • za pośrednictwem poczty  elektronicznej,

 • bezpośrednich spotkań, w  terminach wcześniej umówionych,

 • dyżuru,

 • pisemnych opinii, szczegółowych  analiz, krótkich wyjaśnień itp.

Doraźna pomoc prawna polega na:

 • jednorazowym udzieleniu porady lub  konsultacji,

 • prowadzeniu konkretnej sprawy  przed sądem, organem egzekucyjnym lub organem administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu określonego  dokumentu lub pisma.

   

Serdecznie zapraszamy do każdej formy współpracy!


 
 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.