Prawo własności intelektualnej

W ramach wykonywanej działalności kancelaria zapewnia pomoc w sprawach regulowanych przez prawo własności intelektualnej, w tym również własności przemysłowej.

Nasi radcy prawni świadczą takie usługi jak: 

  • sporządzanie analiz i opinii w przedmiocie autorskich praw osobistych i majątkowych oraz własności przemysłowej,
  • przygotowywanie i analiza regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityki prywatności stron internetowych, przeprowadzanie kompleksowej analizy istniejących oraz powstających witryn internetowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie projektów i opiniowanie umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych i własności przemysłowej, umów licencyjnych, transferu technologii (know-how), franchisingu, itp.
  • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych i doradztwo w  prowadzonych rozmowach negocjacyjnych w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej,
  • zapewnianie bieżącego wsparcia merytorycznego, udzielanie konsultacji przy przeprowadzaniu kampanii reklamowych.
Usługi radców kierujemy do klientów z Warszawy i Kielc, gdzie znajdują się siedziby naszej kancelarii. 
 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.