Kompleksowa obsługa prawna nieruchomości

W zakres świadczonych przez naszą kancelarię usług wchodzi kompleksowa obsługa prawna nieruchomości związana z jej nabyciem, zbyciem, obciążaniem oraz z korzystaniem z niej. Prowadzimy doradztwo zarówno w  sprawach cywilnych, jak i administracyjnych dotyczących nieruchomości różnego rodzaju.Radcy świadczą pomoc zarówno w formie porady, sporządzania umów i dokumentacji, reprezentowania klienta w postępowaniu administracyjnym bądź sądowym, jak i kompleksowej obsługi prawnej nieruchomości.

Usługi świadczymy zarówno w Warszawie, jak i Kielcach, gdzie ma swoje siedziby nasza kancelaria. Nasi radcy prawni oferują pomoc w zakresie:

  • przygotowania oraz analizy umów (sprzedaż, najem różnego rodzaju, darowizna),
  • badania, analizy i regulowania stanu nieruchomości,
  • sprawdzania i porządkowania treści ksiąg wieczystych oraz przygotowania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych (dokonywanie wpisów oraz wykreśleń hipotek i innych obciążeń, uaktualnienie treści),
  • doradztwa oraz reprezentowania w sprawach o ochronę własności lub ochronę posiadania,
  • przeprowadzania postępowań spadkowych, o dział spadku, zniesienie współwłasności (w tym małżeńskiej), o zasiedzenie,
  • doradztwa i wsparcia procesowego dotyczącego użytkowania wieczystego (odwołania od aktualizacji opłat rocznych na użytkowanie wieczyste, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności). 
 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.