Windykacja należności

Kancelaria Piekarski & Partnerzy od lat świadczy usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji należności na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

W obecnych czasach istotnym problemem życia gospodarczego są zatory płatnicze. Skuteczność windykacji jest w ogromnej mierze zależna od czasu reakcji wierzyciela i niezwłoczne  podjęcie niezbędnych działań w celu egzekucji swoich należności. Profilaktyka i zabezpieczenie roszczeń stanowi nieodłączny element w bezpiecznym i starannym prowadzeniu własnego biznesu.

Niezbędnym elementem sukcesu jest systematyczne i długofalowe oddziaływanie na dłużnika, opartym na pełnym wykorzystaniu wachlarza możliwości w zakresie efektywnego dążenia do spłaty zobowiązań.

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.
Działalność Kancelarii w zakresie windykacji obejmuje: 

  • Analizę wypłacalności dłużnika i zabezpieczanie skutecznego wykonania umów (zastaw, hipoteka, weksel, poręczenie itd.).
  • Monitoring płatności (negocjacje, ustalanie harmonogramu spłat, wezwania do zapłaty).
  • Windykację terenowo- telefoniczną.
  • Windykację sądowo-komorniczą: wykorzystywanie wszelkich dopuszczalnych środków prawnych zmierzających do zaspokojenia należności;
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
  • Sporządzanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. (w trakcie procesu), aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji
  • Nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu
  • Współpraca z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych; 
  • Prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela
  • Reprezentacja w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela; Prowadzone przez na działania windykacyjne są wspierane przez firmę WERTUS Profesjonalna Windykacja Sp. z o.o. , która  posiada niezbędne narzędzia pozwalające na skuteczną windykację terenową, stosuje niekonwencjonalne metody, a także poprzez śledztwa detektywistyczne pomaga odnaleźć majątek dłużnika.
 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.