Prawo cywilne

Stosunki majątkowe, a także osobiste pomiędzy autonomicznymi podmiotami reguluje prawo cywilne. W tym zakresie nasi radcy prawni świadczą usługi w formie porady, pomocy przy sporządzaniu i zebraniu dokumentacji, a  także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu przed odpowiednimi organami administracyjnymi oraz sądami.

Usługi świadczymy w Warszawie oraz Kielcach.

Nasza kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc w zakresie prawa cywilnego w następujących obszarach:
  • występowanie w sporach sądowych w sprawach cywilnych,
  • redagowanie i opiniowanie umów,
  • doradztwo w zakresie transakcji handlowych,
  • dochodzenie i windykacja należności (próby polubownego rozwiązywania sporów, sporządzanie pozwów oraz innych pism zmierzających do odzyskania należności),
  • spory dotyczące spadku (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku),
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
  • pomoc w sprawach wekslowych,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach z zakresu nieruchomości (sprawy o zasiedzenia nieruchomości, ustanowienie służebności, sprawdzanie i  porządkowanie treści ksiąg wieczystych). 
 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.