Prawo i postępowanie administracyjne

Zapewniamy wsparcie w zakresie spraw regulowanych przez prawo administracyjne (w szczególności budowlane, gospodarki nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego). Radcy prawni pomogą również przeprowadzić postępowanie administracyjne.

W zakresie spraw administracyjnych nasza kancelaria oferuje takie usługi prawne jak:

  • doradztwo,
  • sporządzanie wniosków urzędowych (np. o wznowienie postępowania),
  • sporządzanie opinii dotyczących zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji w toku postępowania, sporządzanie odwołań od decyzji wydawanych przez organy pierwszej instancji,
  • sporządzanie skarg na ostateczne akty wydawane przez organy administracji publicznej oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • reprezentowanie klientów na każdym etapie sprawy w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA.
Usługi skierowane są zarówno do prywatnych osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych radców w kancelarii w Warszawie, a także w  Kielcach. 

 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.