Usługi o charakterze transgranicznym

Nasza Kancelaria oferuje również wsparcie i profesjonalną obsługę w sprawach o charakterze transgranicznym, w szczególności:

  • dochodzenie roszczeń od podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • przeprowadzanie postępowań sądowych zmierzających do uzyskania europejskiego nakazu zapłaty oraz zaświadczeń europejskiego tytułu egzekucyjnego, a następnie podejmowanie czynności w zagranicznych postępowaniach egzekucyjnych,
  • analiza, konsultacje i opiniowanie umów, których jedną ze stron jest podmiot niemający siedziby na terenie Polski,
  • świadczenie usług podmiotom zagranicznym planującym rozpoczęcie działalności na terytorium Polski, tj. zakładanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstw oraz innych form prawnych, jak również kompleksowa obsługa i wsparcie w prowadzeniu działalności tychże podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • prowadzenie spraw związanych z szeroko pojętym prawem unijnym, w szczególności pomoc prawna w sprawach dotyczących rozliczenia wsparcia z funduszy unijnych i instrumentów inżynierii finansowej oraz opiniowanie umów zawieranych z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z funduszy unijnych.

 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.